Tartu Lasteaed Piilupesa keskkonnatöörühma koosoleku protokoll

11.11.2021

 kell 13.15- 14.00

 

Keskkonnatöörühma liikmed: Kersti Vahur, Tiina Mändmets, Külli Keiso, Anne Andla, Marit Proos, Heidi Lihtsa, Silja Parbus

 

Koosolekul osalesid: Kersti Vahur, Tiina Mändmets, Marit Proos, Heidi Lihtsa, Külli Keiso

 

Koosolekut juhatas: Kersti Vahur

Protokollis: Kersti Vahur

 

Päevakord ja arutelu:

·         Kokkuvõte töötajate küsimustikust – Kersti tegi ülevaate töötajate küsimustiku vastustest. Arutleti mida nende vastustega ette võtta ja kuidas murekohti lahendada.

·         Lastevanematele suunatud küsimustik- Töörühma liikmed olid enamuses küsimustiku läbi vaatanud. Tehti ettepanekuid mida küsimustikus muuta.

·         Rohelise kooli nurga loomine koridori – Kersti tegi ettepaneku teha kalade juurde koridori rohelise kooli nurk. Arutleti selle üle, mida sinna panna ja kuidas teha.

 

 

 

 

Koosolekut juhatas:                                                   Koosolekut protokollis:

Kersti Vahur                                                              Kersti Vahur                                      

 

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist