Postitused

Kuvatud on kuupäeva november, 2021 postitused
Kujutis
Traditsioonid Piilupesas   Lasteaia pere hoiab au sees vanasid Eesti traditsioone ning mardilaupäeval võis ümber lasteaia hoone ringi liikumas näha mardisante. Kaks nädalat hiljem olid aga Kadrisandid lapsi rõõmustas ja uurimas kas lapsed ka mõistatusi teavad. Samuti toodi lastele õnne.    
  Tartu Lasteaed Piilupesa keskkonnatöörühma koosoleku protokoll 11.11.2021   kell 13.15- 14.00   Keskkonnatöörühma liikmed: Kersti Vahur, Tiina Mändmets, Külli Keiso, Anne Andla, Marit Proos, Heidi Lihtsa, Silja Parbus   Koosolekul osalesid : Kersti Vahur, Tiina Mändmets, Marit Proos, Heidi Lihtsa, Külli Keiso   Koosolekut juhatas: Kersti Vahur Protokollis: Kersti Vahur   Päevakord ja arutelu: ·          Kokkuvõte töötajate küsimustikust – Kersti tegi ülevaate töötajate küsimustiku vastustest. Arutleti mida nende vastustega ette võtta ja kuidas murekohti lahendada. ·          Lastevanematele suunatud küsimustik- Töörühma liikmed olid enamuses küsimustiku läbi vaatanud. Tehti ettepanekuid mida küsimustikus muuta. ·          Rohelise kooli nurga loomine koridori – Kersti tegi ettepaneku teha kalade juurde koridori rohelise kooli nurk. Arutleti selle üle, mida sinna panna ja kuidas teha.         Koosolekut juhatas: